JOB4U predstavlja: Campus France

JOB4U predstavlja: Campus France

Agencija Campus France javna je ustanova zadužena za promociju francuskog visokoškolskog sistema i upravljanje mobilnostima stranih studenata koji se odluče za studiranje u Francuskoj. 

Agencija ima mrežu od 200 Ureda Campus France u cijelom svijetu. U našim uredima Campus France (Sarajevo, Mostar, Banja Luka) imate pristup informacijama o francuskim univerzitetima i visokim školama, smjerovima, nivoima i uslovima studiranja, kao i o prijemu i upisnim procedurama.

Imate priliku susresti se sa osobom koja će saslušati vaš projekat i pružiti vam odgovarajuće savjete., pomoći vam u pripremanju vaše kandidature i u svim administrativnim procedurama. U našim Uredima imate priliku saznati o stipendijama na koje možete aplicirati za ostvarenje svog studijskog projekta.

2017-12-11T00:55:52+00:00 11.12.2017.|