JOB4U predstavlja: Humanity in Action Bosna i Hercegovina

JOB4U predstavlja: Humanity in Action Bosna i Hercegovina

Humanity in Action Bosna i Hercegovina (HIA BiH) je dio istoimene međunarodne mreže organizacija sa uredima u Danskoj, Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, Poljskoj i SAD. HIA BiH podiže svjest o nepravdi, diskriminaciji i drugim društvenim problemima kroz obrazovne programe o demokratiji i ljudskim pravima.

Ključna aktivnost Humanity in Action su jednomjesečni interdisciplinarni ljetni programi koji se organizuju svake godine u pet evropskih gradova i dva grada u SAD. Intenzivni i zahtjevni HIA ljetni programi povezuju studente iz raznih zemalja i uključuju ih u dnevna predavanja i diskusije sa renomiranim univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima i aktivistima, kao i organizovane posjete vladinim i nevladinim organizacijama.

Kroz ljetne programe, učesnici proučavaju historiju diskriminacije i otpora, zagovaranje ljudskih prava, kao i primjere problema koji pogađaju različite manjinske grupe. Kroz HIA programe je do sada prošlo preko 1600 studenata i mladih profesionalaca.

Od 2005. godine, HIA programe pohađalo je preko 90 učesnika iz BiH, a HIA BiH već šest godina uz podršku National Endowment for Democracy organizuje i edukativni program “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”.

Posjetite JOB4U sajam 12/12/2017 godine i upoznajte se sa Humanity in Action Bosna i Hercegovina.

2017-12-03T21:07:41+00:00 03.12.2017.|